Księgowość Kadry i Płace Doradztwo księgowe

Doradztwo księgowe

W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:

Pomocy przy rozpoczęciu działalności

Wyboru formy opodatkowania

Wyboru rodzaju księgowości

Opracowania, modyfikacji i wdrożenia zakładowego planu kont

Opracowywanie Polityki Rachunkowości

Dostosowania istniejących rozwiązań księgowych do wymogów prawa

Przygotowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przygotowywanie umów i dokumentów pracowniczych m.in. umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej itp.

Przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS

Sporządzanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych

Pomoc w prowadzeniu spraw formalnych spółki z o.o. (m.in. prowadzenie księgi udziałów, księgi uchwał, przygotowanie uchwał, protokołowanie w trakcie Walnego Zgromadzenia)