Księgowość Kadry i Płace Doradztwo księgowe

Usługi Kadrowo-Płacowe

Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych:

Listy płac

Sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilno-prawnych.

Zgłoszenia do ZUS

Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników i członków jego rodziny do ZUS-u.

Deklaracje ZUS

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u.

Akta osobowe

Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników.

Umowy pracownicze

Przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy .

Zaświadczenia

Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Delegacje pracowników

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Reprezentacja

Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz PFRON.